MUT KAYMAKAMLIĞI ETİK KOMİSYONU
 
 
Mehmet Ali AKYÜZ
Kaymakam
Başkan
Ömer SARI
İlçe Yazı İşleri Müdürü
Üye
Ali GÜRBÜZ
Şef
Üye