Savaş BAŞARAN
İlçe Nüfus Müdürü
savasbasaran@hotmail.com

İlçe Nüfus MüdürlüğümüzHükümet binası zemin katta6 personelle vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Müdürlüğümüzde 1 Müdür,1 Şef, 4 Veri Hazırlama Kontrol işletmeni,ve 1 hizmetli ile hizmetlerini sürdürmektedir.

Amaç;

Kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel ve medeni durumuna, uyrukluğuna ve bunlardan meydana gelebilecek değişikliklere ait doğal ve hukuki olayların belirlenip saptanması bu amaçla kütüklere yazılması, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının oluşturulması, nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesi sağlanmaktadır.


Personellerimiz
İLETİŞİM TLF:774 13 31